? Co to jest? - S這wnik internetowy

S這wnik internetowy
poj璚ia, definicje, terminy...

Wyszukaj has這Spis alfabetyczny wszystkich poj耩

Dodaj stron do ulubionych


 

 
S這wnik internetowy
 
   

Co to jest proces karny?

Poj璚ie procesu karnego i dok豉dne informacje wyja郾iaj帷e ten termin. Definicja procesu karnego napisana w spos鏏 zrozumia造.

proces karny - to przewidziane prawem zachowanie si organ闚 pa雟twa i pozosta造ch uczestnik闚 zmierzaj帷e do: wykrycia i ustalenia czynu przest瘼czego, wykrycia i ustalenia sprawcy czynu przest瘼czego, wymierzenia sprawcy kary lub zastosowania innych 鈔odk闚 albo do uniewinnienia oskar穎nego.

Przedmiot procesu karnego: roszczenie przys逝guj帷e pa雟twu w stosunku do sprawcy przest瘼stwa, to co ma by dopiero ustalone i rozstrzygni皻e, kwestie prawne, kt鏎ej za豉twienie jest zadaniem post瘼owania, odpowiedzialno嗆 prawna.

Niezmienno嗆 przedmiotu procesu: jest okre郵ony za pomoc dw鏂h element闚: opisu czynu, kwalifikacji prawnej czynu. Opis czynu zamieszczany jest w kilku decyzjach procesowych: postanowieniu o wszcz璚iu post瘼owania, postanowieniu o przedawnieniu zarzut闚, akcie oskar瞠nia, wyroku.

Zasady procesu karnego.
1. Zasada podzia造: skodyfikowanie nieskodyfikowane, dotycz帷e ca貫go procesu i dotycz帷e jakiego jego etapu, ustrojowo-organizacyjne i 軼i郵e procesowe. Zasady zwi您ane z wszcz璚iem procesu.
2. Zasady 軼igania z urz璠u: 軼iganie przest瘼stwa z urz璠u odbywa si przez organy pa雟twa niezale積ie od woli pokrzywdzonego, dotyczy ca貫go biegu post瘼owania, a nie tylko jego wszcz璚ia, niekiedy 軼i庵anie z urz璠u jest uzale積ione od spe軟ienia okre郵onego warunku. Wyj徠ki: 軼iganie z oskar瞠nia prywatnego, 軼iganie na wniosek.
3. Zasady legalizmu i oportunizmu. Zasada legalizmu: obowi您ek 軼igania przest瘼stw 軼iganych z urz璠u. Zasada oportunizmu: w razie istnienia odpowiednich podstaw, mo積a rozwa篡 rezygnacje ze 軼igania.
4. Zasada skargowo軼i: dotyczy wy陰cznie post瘼owania jurysdykcyjnego, kwestia czy sad wszczyna post瘼owanie z urz璠u czy dopiero wtedy, gdy z zadaniem ukarania wyst徙i uprawniony podmiot, w polskim procesie karnym na zadanie uprawnionego podmiotu, post瘼owanie s康owe wszczyna skarga uprawnionego podmiotu. Rodzaje skarg: zasadnicze(akt oskar瞠nia, pozew cywilny), etapowe(skarga apelacyjna za瘸lenie). Rodzaje akt闚 oskar瞠nia: zwyczajny, szczeg鏊ne, surogaty aktu oskar瞠nia.

Zasady dotycz帷e post瘼owania dowodowego.
5. Zasada prawdy materialnej: dotyczy wy陰cznie stanu faktycznego sprawy, dokonywania ustale faktycznych w procesie, dyrektywa prowadzenia post瘼owania w taki spos鏏, aby ustalenia faktyczne by造 zbli穎ne do prawdy w takim stopniu, w jakim jest to mo磧iwe, prawda absolutna jest w og鏊e niepoznawalna to za oznacza ze organy procesowe mog jedynie ukszta速owa s康 o rzeczywisto軼i, kt鏎y jest jej bli窺zy lub dalszy, organ procesowy na ka盥ym etapie post瘼owania karnego jest zobowi您any do poszukiwania dowod闚.
6. Zasada bezpo鈔ednio軼i: dyrektywa zgodnie, z kt鏎a organy procesowe powinny styka si z przeprowadzanymi dowodami bezpo鈔ednio, ma 軼is造 zwi您ek z dyrektywa prawdy materialnej, zasada ta nie zosta豉 skodyfikowana, tj. nie zosta豉 uregulowana wprost. O jej obowi您ywaniu dowodz mo磧iwe od niej wyj徠ki.
7. Zasada koncentracji materia逝 dowodowego: dyrektywa, wed逝g kt鏎ej post瘼owanie karne powinno stanowi pozbawiony zb璠nych przerw i zahamowa zwarty tok czynno軼i i zdarze prowadz帷ych do wyczerpuj帷ego wyja郾ienia wszystkich okoliczno軼i sprawy i skupienia wok馧 procesu pe軟ego materia逝 dowodowego, stwarzaj帷ego warunki prawid這wego urzeczywistnienia prawa karnego materialnego. Post瘼owanie winno by tak przeprowadzane, aby rozstrzygni璚ia mog這 zapa嗆 na pierwszej rozprawie. Zasada swobodnej oceny dowod闚: koncepcja ustawowej oceny dowod闚, koncepcja swobodnej nie kontrolowanej i kontrolowanej oceny dowod闚, ocena dowod闚 mo瞠 by aprioryczna (wst瘼na przy dopuszczeniu dowodu) i aposterioryczna (po przeprowadzeniu dowodu). Swobodna, co nie oznacza ze dowolna, kontrolowana bo wymaga przebiegu rozumowania w uzasadnieniu orzeczenia.

Zasady dotycz帷e formy i sposobu prowadzenia procesu.
8. Zasada kontradyktoryjno軼i: dyrektywa prowadzenia procesu jako sporu r闚nouprawnionych stron przed bezstronnym sadem, warunkiem r闚noprawno嗆 stron procesowych, przy za這瞠niu istnienia tr鎩podmiotowego procesu, najpe軟iej w post瘼owaniu s康owym. Elementy decyduj帷e o r闚nouprawnieniu: prawo udzia逝 w czynno軼iach post瘼owania, prawo zadawania pyta i sk豉dania o鈍iadcze, prawo sk豉dania wniosk闚 dowodowych, prawo do zaskar瘸nia decyzji procesowych.
9. Zasada jawno軼i: dyrektywa zgodnie, z kt鏎a: proces powinien odbywa si jawnie wobec os鏏 postronnych (jawno嗆 zewn皻rzna) i z udzia貫m stron procesowych i ich przedstawicieli (jawno嗆 wewn皻rzna).
10. Zasada rzetelnego procesu: post瘼owanie powinno by sprawiedliwe i publiczne, prowadzone przez bezstronny sad w rozs康nym terminie, czyli organy procesowe nie powinny dopu軼i si zw這ki, a tak瞠 zachowanie r闚no軼i broni, do posiadania t逝macza, obro鎍y, zakaz naruszania swobody wypowiedzi podczas przes逝chania. Zasada ustno軼i: dyrektywa by czynno軼i procesowe mia造 form ustn, stanowi warunek realizacji zasady jawno軼i, dotyczy ona przede wszystkim rozprawy, pisemno嗆 jako wyj徠ek, niekiedy dla wa積o軼i czynno軼i konieczne jest dochowanie formy ustnej i pisemnej.

Zasady dotycz帷e sytuacji prawnej oskar穎nego.
11. Zasada domniemania niewinno軼i: zasada skodyfikowana, ujecie: obiektywne, subiektywne, procesowe konsekwencje domniemania niewinno軼i: onus probandi, badanie winy w spos鏏 obiektywny, ograniczenia praw stron procesowych, in dubio pro reo- nakaz rozstrzygania na korzy嗆.
12. Zasada prawa do obrony. Podzia ze wzgl璠u na to, kto podejmuje czynno軼i: obrona materialna polega na czynno軼iach podejmowanych przez samego oskar穎nego, obrona formalna stanowi prawo do posiadania obro鎍y, spos鏏 prowadzenia obrony zale篡 od samego oskar穎nego, wolno mu podejmowa wszelkie czynno軼i, kt鏎e mog prowadzi do rozstrzygni璚ia dla niego korzystnego. Gwarancje prawa do obrony: prawo do odmowy sk豉dania zezna, zakaz pogarszania sytuacji oskarzonego, prawo do posiadania obroncy: z wyboru, z urz璠u.

 

     
Najnowsze poj璚ia
  b鏊 ucha
furunku
bia豉czka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj璚ia
  ub鏀two
cykl
dzia豉nie polityczne
rynek przedsiebiorstwa
bilans
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s這wniku
wsp馧praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze穎ne.

   
reklama  
     
   

Internetowy s這wnik w kt鏎ym mo瞠sz znale潭 terminy, zagadnienia oraz definicje i poj璚ia wyja郾ione w przyst瘼ny i jasny spos鏏.