? Co to jest? - Słownik internetowy

Słownik internetowy
pojęcia, definicje, terminy...

Wyszukaj hasłoSpis alfabetyczny wszystkich pojęć

Dodaj stronę do ulubionych


 

 
Słownik internetowy
 
   

Co to jest przestępczość?

Pojęcie przestępczości i dokładne informacje wyjaśniające ten termin. Definicja przestępczości napisana w sposób zrozumiały.

przestępczość - przez to pojęcie rozumiemy kilka zebranych ze sobą czynów, które zostały na danym terytorium ustawowo zabronione przez dany urząd państwowy pod groźbą karalności. Przestępczość jest zjawiskiem społecznym i może stanowić zagrożenie istniejącego, obowiązującego kodeksu prawnego.

Wskaźnik przestępczości liczy się na podstawie stosunku osób dopuszczających się przestępstw do ogółu osób danego miasta, czy kraju. Przestępczość może być również opisywana z punktu widzenia jej intensywności, dynamiki, czy też struktury.

Czynnikami powodującymi przestępczość mogą być osobiste problemy przestępcy, takie jak : niezrównoważenie psychiczne, frustracje, alkoholizm, dysfunkcjonalna rodzina przestępcy, zdegenerowane społeczeństwo, złe działanie systemu oświaty i dydaktyki lub jego braki. Do przestępstwa mogą nakierować inne osobiste czynniki, jak np. śmierć bliskiej osoby. Jednakże do mniej osobistych motywów przestępstw zalicza się: nędzę, niesprawiedliwość, nierówną klasowość pieniężną, niski stan zdrowotny, dominację jednej grupy społecznej nad innymi, a także masowy wyzysk w pracy, rygorystyczność określana przez kodeks i inne normy prawne, w tym nieprzychylne ludziom ustawy.

 

     
Najnowsze pojęcia
  ból ucha
furunkuł
białaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe pojęcia
  kalkulacja operatywna
afiks
tren
kanał dystrybucji
gorączka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o słowniku
współpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone.

   
reklama  
     
   

Internetowy słownik w którym możesz znaleźć terminy, zagadnienia oraz definicje i pojęcia wyjaśnione w przystępny i jasny sposób.