? Co to jest? - Słownik internetowy

Słownik internetowy
pojęcia, definicje, terminy...

Wyszukaj hasłoSpis alfabetyczny wszystkich pojęć

Dodaj stronę do ulubionych


 

 
Słownik internetowy
 
   

Co to jest więź społeczna?

Pojęcie więzi społecznej i dokładne informacje wyjaśniające ten termin. Definicja więzi społecznej napisana w sposób zrozumiały.

więź społeczna - elementarne pojęcie. Dotyczy zbiorowego życia ludzi. Odpowiada na pytanie co jest podstawą życia zbiorowego. Zbiorowo żyją rośliny (podstawa życia są zależności ekologiczne) zwierzęta (podstawą życia instynkt stadny) ludzie (podstawą życia jest więź społeczna).

Elementy więzi społecznej:
1. Stosunek społeczny (układ, który zachodzi miedzy co najmniej dwoma partnerami, na określonej platformie, powodujący nabywanie przez nich praw i obowiązków. Mogą być jednostka i jednostka (kobiet i mężczyzna) jednostka i grupa (wykładowca i studenci) grupa i grupa (wojna). Żeby zaistniał stosunek społeczny musza być spełnione: styczność przestrzenna, psychiczna, społeczna) Interakcje personalne: jednostronny wybór, wzajemny wybór, odrzucenie, wzajemne odrzucenie, jedna strona wybiera druga odrzuca, jedna strona odrzuca, druga wybiera. Typologia stosunków społecznych: przelotne lub względnie długotrwałe, osobiste lub pośrednie, publiczne lub prywatne, formalne lub nieformalne.

2. Instytucja społeczna – pewien zespół urządzeń materialnych i niematerialnych przy pomocy których upoważnione jednostki mogą dokonywać czynności społecznie doniosłych. Np. konfesjonał, kat, narzeczeństwo, sedzia. Rodzaje instytucji: handlowe, polityczne, prawne, represji, usług społecznych, edukacyjne, kulturowe, produkcyjne, porządkowe, administracyjne, kościelne.

3. Systemy społecznej kontroli: zwyczaje (sposób zachowania uznany za pożądany) obyczaje (wzory postępowania uznane za obowiązkowe) sankcje (formalne i nieformalne, kary i nagrody, rodzaje: religijne, prawne, polityczne, ekologiczne, edukacyjne).

 

     
Najnowsze pojęcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
białaczka
furunkuł
 

 

     
Losowe pojęcia
  miażdżyca
komedia
ołtarz
cukrzyca
ospa wietrzna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o słowniku
współpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone.

   
reklama  
     
   

Internetowy słownik w którym możesz znaleźć terminy, zagadnienia oraz definicje i pojęcia wyjaśnione w przystępny i jasny sposób.