? Co to jest? - Słownik internetowy

Słownik internetowy
pojęcia, definicje, terminy...

Wyszukaj hasłoSpis alfabetyczny wszystkich pojęć

Dodaj stronę do ulubionych


 

 
Słownik internetowy
 
   

Co to jest życie?

Pojęcie życia i dokładne informacje wyjaśniające ten termin. Definicja życia napisana w sposób zrozumiały.

życie - w biologii życie określa się jako endoenergetyczny proces fizykochemiczny, polegający na cyklicznym utlenianiu i redukowaniu związków węgla, realizowany przez autokataliczne, powielające się makrocząsteczki chemiczne. Proces ten jest daleki od równowagi termodynamicznej i charakteryzuje się zdolnością organizmów do odżywiania się, oddychania, wzrostu i rozwoju, poruszania się, reagowania na bodźce, rozmnażania się i wydalanie.

Badacze, zajmujący się uściśleniem definicji organizmu żywego, określili ponadto, że wszystkie organizmy posiadają trzy podsystemy, wzajemnie powiązane i współpracujące ze sobą: metaboliczny (zapewniona autonomia energetyczna), informacyjny (zapewnia regulację) i kompartmentalizacyjny (zapewniona autonomia fizyczna od zewnętrznego świata).

Istnienie życia zależy od trzech poziomów organizacyjnych (komórkowego, organizmalnego i społecznego) i działania na nich każdego z wyżej wymieniowych systemów. Oprócz tego określono, jakie cechy konieczne (m.in. posiadanie metabolizmu oraz systemu przechowywania informacji, cechowanie się homeostazą) i potencjalne (np. śmiertelność) muszą być spełnione aby organizm mógł być uznany za żywy.

 

     
Najnowsze pojęcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
białaczka
furunkuł
 

 

     
Losowe pojęcia
  laser
postawa
liberalizacja i deregulacja
zarządzanie kadrami
sterowanie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o słowniku
współpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone.

   
reklama  
     
   

Internetowy słownik w którym możesz znaleźć terminy, zagadnienia oraz definicje i pojęcia wyjaśnione w przystępny i jasny sposób.