? Co to jest? - Słownik internetowy

Słownik internetowy
pojęcia, definicje, terminy...

Wyszukaj hasłoSpis alfabetyczny wszystkich pojęć

Dodaj stronę do ulubionych


 

 
Słownik internetowy
 
   

Co to jest życie?

Pojęcie życia i dokładne informacje wyjaśniające ten termin. Definicja życia napisana w sposób zrozumiały.

życie - w biologii życie określa się jako endoenergetyczny proces fizykochemiczny, polegający na cyklicznym utlenianiu i redukowaniu związków węgla, realizowany przez autokataliczne, powielające się makrocząsteczki chemiczne. Proces ten jest daleki od równowagi termodynamicznej i charakteryzuje się zdolnością organizmów do odżywiania się, oddychania, wzrostu i rozwoju, poruszania się, reagowania na bodźce, rozmnażania się i wydalanie.

Badacze, zajmujący się uściśleniem definicji organizmu żywego, określili ponadto, że wszystkie organizmy posiadają trzy podsystemy, wzajemnie powiązane i współpracujące ze sobą: metaboliczny (zapewniona autonomia energetyczna), informacyjny (zapewnia regulację) i kompartmentalizacyjny (zapewniona autonomia fizyczna od zewnętrznego świata).

Istnienie życia zależy od trzech poziomów organizacyjnych (komórkowego, organizmalnego i społecznego) i działania na nich każdego z wyżej wymieniowych systemów. Oprócz tego określono, jakie cechy konieczne (m.in. posiadanie metabolizmu oraz systemu przechowywania informacji, cechowanie się homeostazą) i potencjalne (np. śmiertelność) muszą być spełnione aby organizm mógł być uznany za żywy.

 

     
Najnowsze pojęcia
  ból ucha
furunkuł
białaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe pojęcia
  etyka
wahanie sezonowe
PIT
forma
DNS
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o słowniku
współpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone.

   
reklama  
     
   

Internetowy słownik w którym możesz znaleźć terminy, zagadnienia oraz definicje i pojęcia wyjaśnione w przystępny i jasny sposób.