? Co to jest? - Słownik internetowy

Słownik internetowy
pojęcia, definicje, terminy...

Wyszukaj hasłoSpis alfabetyczny wszystkich pojęć

Dodaj stronę do ulubionych


 

 
Słownik internetowy
 
   

Co to jest nadzór?

Pojęcie nadzoru i dokładne informacje wyjaśniające ten termin. Definicja nadzoru napisana w sposób zrozumiały.

nadzór - jest to sprawowanie pełnej kontroli nad kimś lub czymś, a także możliwość władczego oddziaływania na dane, podległe nadzorowi i nadzorcy osoby i przedmioty. Podmiot nadzorujący, czyli nadzorca jest odpowiedzialny nie tylko za kwestie proceduralne, ale i także za wszelkie działania podmiotu nadzorowanego.

Nadzór jest pojęciem znacznie szerszym od kontroli i zawiera także w sobie pojęcie odpowiedzialności. Nadzór jest pojęciem bardzo szerokim i zarówno w życiu prywatnym, jak i w innych dziedzinach życia i działalności ludzkiej występuje w bardzo różnych znaczeniach.

Można wyróżnić przede wszystkim nadzór administracyjny w sektorze publicznym. Polega on przede wszystkim nie tylko na możliwości władczego ingerowania w każdą działalność podmiotu nadzorowanego, ale i także pociągania do odpowiedzialności wszystkie osoby, nakazywania bezwzględnego i bezwarunkowego naprawienia wszelkich popełnionych uchybień pod groźbą kary dyscyplinarnej w razie niewykonania tychże nakazów, jak i również kar finansowych włącznie z pozbawieniem stanowiska lub degradacja na niższą funkcję. Nadzór w sektorze publicznym może być prewencyjny i wtedy polega na sankcjonowaniu lub zatwierdzaniu.

 

     
Najnowsze pojęcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
białaczka
furunkuł
 

 

     
Losowe pojęcia
  SMD
małżeństwo
mocznica
horacjanizm
Tequila
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o słowniku
współpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone.

   
reklama  
     
   

Internetowy słownik w którym możesz znaleźć terminy, zagadnienia oraz definicje i pojęcia wyjaśnione w przystępny i jasny sposób.