? Co to jest? - Słownik internetowy

Słownik internetowy
pojęcia, definicje, terminy...

Wyszukaj hasłoSpis alfabetyczny wszystkich pojęć

Dodaj stronę do ulubionych


 

 
Słownik internetowy
 
   

Co to jest samorząd zawodowy?

Pojęcie samorządu zawodowego i dokładne informacje wyjaśniające ten termin. Definicja samorządu zawodowego napisana w sposób zrozumiały.

samorząd zawodowy - powołana przez ustawę organizacja skupiająca osoby fizyczne wykonujące określony zawód zaufania publicznego i realizująca zadania określone w przepisach prawa oraz w statucie danego samorządu zawodowego. Samorząd zawodowy nazywany jest także izbą zawodową, a potocznie także korporacją zawodową. W Polsce istnieją następujące samorządy zawodów zaufania publicznego: adwokatów, aptekarzy, architektów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, diagnostów laboratoryjnych, inżynierów budownictwa, komorników, kuratorów sądowych, lekarzy i lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, notariuszy, pielęgniarek i położnych, psychologów radców prawnych rzeczników patentowych urbanistów.

Samorząd zawodowy to organizacyjna forma zrzeszania się obywateli, ukształtowana na zasadzie więzi zawodowej, powstała celem reprezentowania ich interesów wobec instytucji państwa. Zasadniczym aktem prawnym, który przewiduje możliwość tworzenia samorządów zawodowych jest Konstytucja RP z 2.4.1997 r. Podstawę prawną stanowi art. 17 ust. l Konstytucji, który dopuszcza tworzenie samorządów zawodowych w drodze ustawy, jako podmiotów reprezentujących osoby wykonujące zawód zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Z Konstytucji wynika, że samorząd zawodowy ma do spełnienia dwa podstawowe zadania:- reprezentowanie osób wykonujących zawód zaufania publicznego,- sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
Z treści art. 17 ust. l wynika również charakterystyka podmiotowej strony samorządów zawodowych. Są one jednostkami organizacyjnymi zrzeszającymi osoby wykonujące zawody zaufania publicznego. Samorząd taki jest zatem zrzeszeniem osób fizycznych wykonujących określoną działalność zawodową osobiście, co wyklucza skupienie w ramach samorządu osób prawnych. Cechami osób wchodzących w skład samorządu zawodu zaufania publicznego są dwa rodzaje zdolności: zdolność zawodowa, tzn. przygotowanie do wykonywania tego samego, co inni członkowie korporacji zawodu i zdolność do wykonywania go na poziomie i w zakresie, który może być uznany za wystarczający, aby spełniał kryteria zaufania publicznego.

 

     
Najnowsze pojęcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
białaczka
furunkuł
 

 

     
Losowe pojęcia
  linux
private banking
media
horacjanizm
seks
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o słowniku
współpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone.

   
reklama  
     
   

Internetowy słownik w którym możesz znaleźć terminy, zagadnienia oraz definicje i pojęcia wyjaśnione w przystępny i jasny sposób.