? Co to jest? - Słownik internetowy

Słownik internetowy
pojęcia, definicje, terminy...

Wyszukaj hasłoSpis alfabetyczny wszystkich pojęć

Dodaj stronę do ulubionych


 

 
Słownik internetowy
 
   

Co to jest samorząd terytorialny?

Pojęcie samorządu terytorialnego i dokładne informacje wyjaśniające ten termin. Definicja samorządu terytorialnego napisana w sposób zrozumiały.

samorząd terytorialny - jest jedną z najmniejszych jednostek i najstarszą formą administracji publicznej w ramach, której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i współdecydują o realizacji zadań administracyjnych dla swoich potrzeb na określonym terytorium zgodnie z obowiązującym prawem pod nadzorem administracji rządowej.

Współczesny samorząd terytorialny mimo nazewnictwa nie jest kontynuacją samorządu z starożytności i średniowiecza. Samorząd tego okresu był samorządem o charakterze stanowym. Kształt obecnego samorządu przyniosły czasy Rewolucji Francuskiej i reform pruskich z początku XIX wieku.

Samorząd terytorialny charakteryzuje unitarność, subsydiarność, czyli pomocniczość, względna samodzielność, oraz demokracja. Samorząd terytorialny jest przejawem decentralizacji administracji w państwie. Jednostki samorządu terytorialnego posiadają osobowość prawną oraz przysługuje im prawo do własności oraz prawa majątkowe. Niezbędnym elementem sytuacji prawnej samorządu państwie demokratycznym jest kontrola i jego ochrona przez niezawisłe sądy. Samorząd działa jedynie w granicach państwa zgodnie z obowiązującym w nim prawem.

 

     
Najnowsze pojęcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
białaczka
furunkuł
 

 

     
Losowe pojęcia
  wierzytelność
wątroba
projekt
marketing
cecha
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o słowniku
współpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone.

   
reklama  
     
   

Internetowy słownik w którym możesz znaleźć terminy, zagadnienia oraz definicje i pojęcia wyjaśnione w przystępny i jasny sposób.