? Co to jest? - Słownik internetowy

Słownik internetowy
pojęcia, definicje, terminy...

Wyszukaj hasłoSpis alfabetyczny wszystkich pojęć

Dodaj stronę do ulubionych


 

 
Słownik internetowy
 
   

Co to jest finanse publiczne?

Pojęcie finansów publicznych i dokładne informacje wyjaśniające ten termin. Definicja finansów publicznych napisana w sposób zrozumiały.

finanse publiczne - zajmują się funduszami, które tworzą i rozdysponowują władze publiczne. Nauka ta obejmuje gospodarkę publicznymi środkami pieniężnymi oraz ich treść ekonomiczną, polityczną i społeczną. Nauka o finansach publicznych zajmuje się związkami przyczynowo skutkowymi pomiędzy procesami gromadzenia i wydatkowania publicznych zasobów pieniężnych a procesami gospodarczymi, politycznymi a społecznymi.

Różnice finansów publicznych a prywatnych:
- cel działania - realizacja potrzeb społecznych (zbiorowych), realizacja dóbr społecznych, cel społeczny,
-nakierowane na zaspokajanie potrzeb indywidualnych (potrzeb jednostki). Jednostka zaspokajająca potrzeby nastawiona jest na zysk i inne korzyści,
- sposób gromadzenia środków - władza jest wyposażona w narzędzie przymusu,
- nie posiada narzędzi przymusu, środki gromadzone są na zasadzie umów (usługi, sprzedaż),
- sposób wydatkowania środków - władza nie podlega przymusowi,
- finanse prywatne są obciążone przymusem wydatkowania pewnej części środków,
- wpływ na procesy pieniężne - władza jest gestorem pieniądza,
- pojedynczy posiadacz nie ma wpływu na procesy pieniężne (inflację itp.),
- skalę działania - wielkość zasobów publicznych jest nieporównywalna z prywatnymi (w Polsce),
- w skali międzynarodowej wielkości te mogą być porównywalne,
- reperkusje społeczne - mają istotne znaczenie - sytuacja podmiotu nie ma decydującego znaczenia dla gospodarki kraju.

 

     
Najnowsze pojęcia
  bielactwo
alkoholizm
afta
alergiczny nieżyt nosa
zapalenie powiek
 

 

     
Losowe pojęcia
  osoba fizyczna
polityka
prawa podmiotowe
budynek halowy hala
alergiczny nieżyt nosa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o słowniku
współpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone.

   
reklama  
     
   

Internetowy słownik w którym możesz znaleźć terminy, zagadnienia oraz definicje i pojęcia wyjaśnione w przystępny i jasny sposób.