? Co to jest? - Słownik internetowy

Słownik internetowy
pojęcia, definicje, terminy...

Wyszukaj hasłoSpis alfabetyczny wszystkich pojęć

Dodaj stronę do ulubionych


 

 
Słownik internetowy
 
   

Co to jest sprzężenie zwrotne?

Pojęcie sprzężenia zwrotnego i dokładne informacje wyjaśniające ten termin. Definicja sprzężenia zwrotnego napisana w sposób zrozumiały.

sprzężenie zwrotne - mechanizm bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania zmian na wyjściach danego systemu na stan jego wejść; polega najogólniej na tym, że system otrzymuje informacje dotyczące efektów własnego działania, dostosowując do nich kolejne reakcje, odpowiedzi, czyny. Wyróżniamy sprzężenie zwrotne dodatnie (powodują wzmocnienie działań) i ujemne (powodują osłabienie działań).

Przykład zastosowania w zarządzaniu:
a) należy tworzyć takie rozwiązania, które ułatwiają pracownikom uzyskiwanie informacji o rezultatach ich zachowań i korygowanie działań; w ten sposób zwiększamy ich wiedzę i motywację wynikającą szczególnie z poczucia sprawstwa.
b) wzajemny związek pomiędzy organizacją a otoczeniem – klucz do zrozumienia podejścia systemowego
c) błędne koło w biurokracji Webera: im więcej interwencji (formalizacji), tym więcej niesprawności.

 

     
Najnowsze pojęcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
białaczka
furunkuł
 

 

     
Losowe pojęcia
  program
sceptycyzm
kamica żółciowa
renesans
jajożyworodność
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o słowniku
współpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone.

   
reklama  
     
   

Internetowy słownik w którym możesz znaleźć terminy, zagadnienia oraz definicje i pojęcia wyjaśnione w przystępny i jasny sposób.