? Co to jest? - Słownik internetowy

Słownik internetowy
pojęcia, definicje, terminy...

Wyszukaj hasłoSpis alfabetyczny wszystkich pojęć

Dodaj stronę do ulubionych


 

 
Słownik internetowy
 
   

Co to jest kościół?

Pojęcie kościoła i dokładne informacje wyjaśniające ten termin. Definicja kościoła napisana w sposób zrozumiały.

kościół - jest to w tradycji chrześcijańskiej budynek spotkań sakralnych. Mianem Kościoła nazywa się również ogół wspólnoty religijnej.

Na początku funkcję Kościoła pełniły głownie kapliczki w katakumbach i zwykłe domostwa. Pierwsze budynki poświęcone kultowi religijnemu były zbudowane około IV wieku. Każdy z nich musi być poświęcony czci świętej osoby.

Wyróżniamy bazyliki, archikatedry, katedry, kolegiaty, kościoły parafialne, filialne oraz klasztorne. Klasyfikacja ta została dokonana podczas ustaleń soborowych. Jej podstawą jest różny stopień rangi. Warto dodać, że budowa kościołów zależała od trendów w architekturze. Mamy więc kościoły gotyckie i romańskie, te zbudowane na planie podłużnym, centralnym. Ze względu na ilość naw dzielimy je na halowe (najczęściej spotykane) i bazylikowe.

Każdy Kościół katolicki składa się z nawy, apsydy, kaplicy, kruchty i prezbiterium. Można wyróżnić stałe i zmienne wyposażenia. Do stałych należą te, ustalone odgórnie ( ołtarz, ambona, stalle, chrzcielnica). Zmienne zależne są od koncepcji budowy danej świątyni, która może zawierać dodatkowe, boczne ołtarze (oprócz głównego).
W prawosławiu świątynię nazywamy cerkwią.

 

     
Najnowsze pojęcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
białaczka
furunkuł
 

 

     
Losowe pojęcia
  teorie procesu
nerwica natręctw
Grappa
sarkoidoza
efekt cieplarniany
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o słowniku
współpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone.

   
reklama  
     
   

Internetowy słownik w którym możesz znaleźć terminy, zagadnienia oraz definicje i pojęcia wyjaśnione w przystępny i jasny sposób.