? Co to jest? - Słownik internetowy

Słownik internetowy
pojęcia, definicje, terminy...

Wyszukaj hasłoSpis alfabetyczny wszystkich pojęć

Dodaj stronę do ulubionych


 

 
Słownik internetowy
 
   

Co to są grupa społeczna?

Pojęcie grupy społecznej i dokładne informacje wyjaśniające ten termin. Definicja grupy społecznej napisana w sposób zrozumiały.

grupa społeczna - co najmniej 2-3 osoby, pomiędzy którymi zachodzą bezpośrednie interakcje, posiadające wspólne cele, wartości, normy i wzorcowe zachowania. Grupa społeczna to świat racji i emocji, posiada strukturę, której wskaźnikiem jest przywódca oraz własny system nagród i kar. (wspólne cele ≠ identyczne cele).

Podział grup społecznych:
- formalne – wprowadzane w celu lepszej atmosfery pracy (np. brygady, oddziały) – znaczenie pozytywne, na czele stoi formalny przełożony,
- nieformalne – powstają spontanicznie w miejscu pracy, na czele stoi przywódca nieformalny (spontanicznie obrana przez grupę liderem).

Wg HR należy dążyć do tego, by przywódcami formalnymi mianować przywódców nieformalnych, lub tak kształcić kierowników formalnych, aby zdobyli autorytet nieformalny.
By zlikwidować grupę nieformalną należy „usunąć” jej lidera.
Czasami może dojść do niezdrowych rywalizacji między grupami.

Korzyści, jakie grupy nieformalne mogą przynieść organizacji:
- stabilność, zadowolenie, pozycja i bezpieczeństwo,
- poprawa dyscypliny,
- utrwalenie wartości i norm kulturowych,
- pomoc w rozwiązaniu problemów, załatwienie skarg,
- ułatwiają porozumienie między członkami organizacji.

Grupy formalne dzielimy na: stałe (hierarchiczne) i tymczasowe (grupy zadaniowe, komitety)
Grupy nieformalne dzielimy na: apatyczne (najmniejsza tendencja do skoordynowanej presji na kierownika, mała zwartość i rozproszenie przywództwa, nisko wykwalifikowani pracownicy), kapryśne (niekonsekwentne zachowania wobec kierownika, autokratyczni przywódcy w fazie tworzenia grupy, potem demokratyczni, pracownicy wzajemnie od siebie zależni, np. przy taśmie), strategiczne (wyrachowane, ciągle naciskające, wymagają ciągłej uwagi, potrafią wzmocnić żądania akcjami grupowymi, silne, zwarte przywództwo – niewielki trzon aktywny), konserwatywne (potężna elita, pewni siebie, wysoko kwalifikowani rzemieślnicy i operatorzy).

 

     
Najnowsze pojęcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
białaczka
furunkuł
 

 

     
Losowe pojęcia
  działalność inwestycyjna
cykl operacyjny
kultura osobista
promocja
praca
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o słowniku
współpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone.

   
reklama  
     
   

Internetowy słownik w którym możesz znaleźć terminy, zagadnienia oraz definicje i pojęcia wyjaśnione w przystępny i jasny sposób.